Om os


HVEM ER KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

Foreningens formål er at  søge midler til støtte af kulturelle aktiviteter og events i bred forstand i Kulturhavn Gilleleje og anskaffelser indenfor eller umiddelbart udenfor Kulturhavn Gilleleje.

De økonomiske midler vil blive tilvejebragt via:

  • Medlemskab
  • Fonde & puljer
  • Sponsorater

Mere info kan fås ved henvendelse til:

info@kulturhavngillelejesvenner.dk

Der var  stiftende generalforsamling d. 7. november 2016


VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

Uddrag fra vedtægterne:

§ 3 Formål

Foreningens formål er:

Stk. 1 At samarbejde med og søge støtte fra fonde, puljer og ved sponsorater til aktiviteter tilknyttet kulturhuset med navnet Kulturhavn Gilleleje under Fonden Kulturhavn Gilleleje.

Midlerne søges til støtte af kulturelle aktiviteter og events i bred forstand i Kulturhavn Gilleleje og anskaffelser til placering indenfor eller umiddelbart udenfor Kulturhavn Gilleleje. 

Stk. 2

En støtte

• der kommer civilsamfundet til gode.

• der styrker den sociale sammenhængskraft i lokalsamfundet.

• til en mangfoldighed af kulturelle events og aktiviteter der er åbne for alle borgere, sommerhusbeboere og     turister.

Stk. 3 Midler tilvejebragt af Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner, må ikke benyttes til almindelig drift eller vedligeholdelse af Kulturhavn Gilleleje.