Om os


HVEM ER KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

 Foreningens formål er at  søge midler til støtte af kulturelle aktiviteter og events i bred forstand i Kulturhavn Gilleleje og anskaffelser indenfor eller umiddelbart udenfor Kulturhavn Gilleleje.

De økonomiske midler vil blive tilvejebragt via:

  • Medlemskab
  • Fonde & puljer
  • Sponsorater

Mere info kan fås ved henvendelse til:

info@kulturhavngillelejesvenner.dk

Der var  stiftende generalforsamling d. 7. november 2016


VEDTÆGTER FOR KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

 Uddrag fra vedtægterne:

§ 3 Formål

Foreningens formål er:

Stk. 1 At samarbejde med og søge støtte fra fonde, puljer og ved sponsorater til de frivillige aktiviteter tilknyttet kulturhuset med navnet Kulturhavn Gilleleje under fonden Kulturhavn Gilleleje.

At søge midler til støtte af kulturelle aktiviteter og events i bred forstand i Kulturhavn Gilleleje og anskaffelser indenfor eller umiddelbart udenfor Kulturhavn Gilleleje. 

Stk. 2

•En støtte der kommer civilsamfundet til gode.

•En støtte der styrker den sociale sammenhængskraft i lokalsamfundet.

•En støtte til en mangfoldighed af kulturelle events og aktiviteter der er åbne for alle borgere, sommerhusbeboere og turister.

•En støtte til Kulturhavn Gilleleje som bygger på demokrati, dialog og tolerance.

Stk. 3 Midler tilvejebragt af Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner, må ikke benyttes til almindelig drift eller vedligeholdelse af Kulturhavn Gilleleje.

ADRESSE


Østre Alle 77K

3250 Gilleleje

CVR.: 38 11 13 29


E: info@kulturhavngillelejesvenner.dk